Upplevelse - Aloe Vera Care - Terapi - Företagsmeddelande

Kinesiologi är en metod  att kommunicera med en annan människas nerv- och energisystem genom manuella muskeltester.
Kinesiologi är mycket effektivt för att ställa diagnos på diverse obalanser.
Metoden gör det möjligt att hitta, undersöka och behandla olika behov och avvikande tillstånd i kroppen genom att lokalisera ett problem, dess grundorsak och hur problemet bör behandlas.
Det kan röra sig om svagheter i kroppens inre organ som t. ex. näringsbrist, smärtor, stelhet, obalanser i muskler, allergier, reumatiska sjukdomar eller störningar relaterade till stress eller oro för att nämna några.

Ordet "kinesiologi" kommer från grekiskan och betyder rörelselära.
Metoden utvecklades av den amerikanske kiropraktorn George Goodheart, D.C., som på sextio- och sjuttiotalet grundade Applied Kinesiology.
Sedan dess har det utvecklats mer än femtio olika grenar av Kinesiologi, alla med muskeltestning som gemensam nämnare.

Muskelobalanser bör behandlas och korrigeras i förebyggande syfte, de kan annars med tiden ställa till med strukturella problem. Hypotoniska (svaga) muskler har t.ex. alltid hypertoniska (överstarka) antagonistmuskler.Denna typ av obalans kan leda till att en kota dras snett, eller andra typer av strukturella felställningar.

Tekniken att använda en muskel för att ställa frågor och få svar, är unik och finns bara i Kinesiologi. Kroppens celler och det undermedvetna vet redan vad som är bra eller fel.

De tekniker som används i Kinesiologi är effektiva och ofarliga.
Metoden låter sig väl kombineras med andra terapiformer, såväl konventionella som komplementära.

Eftersom Kinesiologisk muskeltestning inte påverkas av placeboeffekt, eller av verbal kommunikation, är den även lämplig för testning och behandling av t.ex djur.

För mer information och tidsbokning kontakta:
Lars Edman  0768 680670 eller mail lars@malloe.se

Jag har min praktik  på Kroppsteamet Globen,
Konstgjutarvägen 14, 121 44  Johanneshov
(en minuts promenad från Globen t-banestation).
Bokningsförfrågan lars@malloe.se eller SMS till 076 8680670