Upplevelse - Aloe Vera Care - Terapi - Företagsmeddelande


Erbjuder bokföringshjälp för mindre företag som enskilda firmor och handelsbolag.
Jag handhar all administration och bokföring i företaget.
Sköter också bokföringen åt två frisörer och en nagelterapeut.
Har universitetsutbildning i företagsekonomi samt behörig lärare i företagsekonomi och matematik. Är ej auktoriserad revisor.
Varmt välkommen att höra av dig till Lars Edman
lars@malloe.se eller 076 8680670
Lars Edman